labelworks.dk © 2007                    

 

 

 

Label Works

- udfordrer rammerne

 

Label works er en organisationspsykologisk konsulent- og uddannelses-virksomhed, der samarbejder med jer om organisations mest basale og samtidig vigtigste værdier - menneskene i den. Med en systemisk funderet tilgang udfordres gængse rutiner og relationer på anerkendende vis.

 

Så hvis I har brug for inspiration eller assistance i jeres udviklingsønsker, hvadenten de er på organisatorisk eller personligt niveau, er I meget velkomne til at se eksempler herpå i menuen ovenover.

 

Eksemplerne er dog blot eksempler, da hver enkelt intervention udarbejdes individuelt på baggrund af jeres specifikke ønsker. Så kontakt os gerne for et individuelt udarbejdet tilbud på den konkrete udfordring, som netop I står i.

 

 

 

Anerkendende Procesøvelser - veje til engagement og forankring

 

Pia Halkier Bjerring & Annika Lindén

Dansk Psykologisk Forlag

 

"Anerkendende Procesøvelser" henvender sig til konsulenter og ledere, der ønsker inspiration til anderledes mødeformer, hvor deltagerne i højere grad anerkendes og inddrages på ressourceorienteret vis.

 

Engagement og forankring bliver med øvelserne naturlige og løbende størrelser.